Biografie

22.5.2020bis2Geboren in Antwerpen in 1953

Opleiding

Brevet van de Lagere Secundaire beroepsleergangen – afdeling boekbinden
Studeerde gedurende 3 jaar aan het Centrum voor Volwassenenonderwijs Technicum, Londenstraat 43 te Antwerpen, onder leiding van Mevrouw Ria Van Meulder en Renilde Van Haperen.

Brevet van de Lagere Secundaire Beroepsleergangen – afdeling Boekbinden, Vierde specialisatiegraad lederbewerking-vergulden aan het Centrum voor Volwassenenonderwijs Technicum, Londenstraat 43 te Antwerpen, onder leiding van Mevrouw Ria Van Meulder.

Getuigschrift van Deeltijds Kunstonderwijs Hogere Graad, optie Kunstambacht-Boekkunst, Specifiek Artistiek Atelier, Materialenkennis, Tekenen aan de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten Berchem & Instituut Roger Avermaete te Berchem/Antwerpen onder leiding van Mevrouw Donatienne Van Den Bogaert.

Getuigschrift van Deeltijds Kunstonderwijs Hogere Graad, optie Kunstambacht Boekkunst, Kunstboekbinden, Specifiek Artistiek Atelier, Materialenkennis aan de Academie Genk Beeldende Kunst & Media onder leiding van de Heer Edgard Claes en de Heer Jan Camps.

Kwalificatiegetuigschrift van de Specialisatiegraad Optie Kunstambacht Boekkunst-Kunstboekbinden aan de Academie Genk Beeldende Kunst & Media onder leiding van de Heer Jan Camps.

Attest van de Hogere Graad – 1ste studiejaar Optie Vrije Grafiek aan de Academie Genk Beeldende Kunst & Media onder leiding van de Heer Rik Jacobs.

Hierna volgden nog talrijke stages in binnen- en buitenland (o.a. Parijs en Ascona).